1. Mục đích: Hỗ trợ việc giao hàng, thanh toán và các chính sách hậu mãi khác của công ty Thái Bình Dương.

  2. Phạm vi thu thập thông tin: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng (nếu có).

  3. Thời gian lưu trữ thông tin: 50 năm kể từ ngày thông tin được khách hàng cung cấp. Người dùng có quyền yêu cầu hủy thông tin của mình.

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 413/41/3/9A Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

  5. Người dùng có quyền chỉnh sửa, xóa thông tin của mình qua đường dẫn được công ty cung cấp khi đăng ký hoặc yêu cầu công ty chỉnh sửa hoặc xóa.

  6. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin của quý khách hàng trong phạm vi của công ty. Không cung cấp cho bên thứ 3